دانلود آهنگ بزنم بشکنم دست لیوانه آ رفقا از کامران خلیلی

دانلود آهنگ بزنم بشکنم دست لیوانه آ رفقا از کامران خلیلی

دانلود آهنگ بزنم بشکنم دست لیوانه آ رفقا از کامران خلیلی

 

متن آهنگ :

 

بزنم بشکنم دست لیوانه آ رفقا 

خبر دار هامنم شی شهری خانه آ رفقا

تی خاطری خطر دمه شی جان ره آ رفقا

برار قسم نده سبز قران ره آ رفقا

دست و پاز زنجیر آ رفقا بومه درگیر آ رفقا

مره ندین گیر آ رفقا

ونه تیر به تیر آ رفقا

دست و پا زنجیر آ رفقا بومه درگیر آ رفقا

مره ندین گیر آ رفقا وونه تیر به تیر آ رفقا

امشو خوایمه شو نووشه، ای روزگار

زخم تن می یادگاره، شی دلبری دا که بی قراراه

هر گذر شهر دارنی فاز دعوا آ رفقا

تفنگ پر نکن و نزن به هوا آ رفقا

می زندگی بوه آفتاب گرما آ رفقا

منی دست کار هادا عرق خرما آ رفقا

دست و پا زنجیر آ رفقا

بومه درگیر آ رفقا

مره ندین گیر آ رفقا

وننی اسیر آ رفقا

ای امی کوتر شمی عقابی رقیب آ رفقا

 اما قوی هستمی و شما ضعیف آ رفقا

ای جان ای، امان امان امان امان

آدما ندینه ولا رنگ خون آ رفقا

دست و بال خالکوبی شوننه زندون آ رفقا

اگه شیری برو جنگلی درون آ رفقا

چلچلا هم دیه چهل روز تو زندون آ رفقا

دست و پا زنجیر آ رفقا بومه درگیر آ رفقا

مره ندین گیر آ رفقا

وونه تیر به تیر آ رفقا


دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

اشتراک گذاری مطلب