دانلود آهنگ لری نم نم بارون تو خیابون چه خشه گل بات بو

دانلود آهنگ لری نم نم بارون تو خیابون چه خشه گل بات بو

نم نم بارون تو خیابون چه خشه گل بات بو
دانلود آهنگ لری نم نم بارون تو خیابون چه خشه گل بات بو

متن آهنگ :

نم نم بارون ، تو خیابون چه خشه گل بات بو

میگه نم نم بارون با یارت باشی خیلی خوش میگذره !
حونه خسی بو زیر کپر جون چه خشن نومزات بو !
حونه خسی بو زیر کپر جون چه خشن نومزات بو

خونه امنی باشه تو کپر (چادرنشینی) خوش میگذره با نامزدت باشی
ایرم و شو نشینی تی یاروم امشو نیایم
ایرم و شو نشینی تی یاروم امشو نیایم

میرم شب نشینی با یارم و امشب نمیام (خطاب به شخص ثالث) 😀
پیش ایشینم تا دم صبح افتو که زه ایایم
پیش ایشینم تا دم صبح افتو که زه ایایم

باهاش تا صبح میشنم تا بعد طلوع آفتابم دنبالم نگردین
نم نم بارون تو خیابون چه خشه گل بات بو
نم نم بارون ، تو خیابون چه خشه گل بات بو
حونه خسی بو زیر کپر ، جون چه خشن نومزات بو
حونه خسی بو زیر کپر جون چه خشن نومزات بو
هرکی یه یاری داره دایه مو هم دلبرمه دارم
هرکه یه یاری داره دایه مو هم دلبرمه دارم ..دانلود آهنگ با کيفيت خوب

اشتراک گذاری مطلب