دانلود آهنگ لری کاظم قادری مو نازک دلم

دانلود آهنگ لری کاظم قادری مو نازک دلم

دانلود آهنگ لری کاظم قادری مو نازک دلم
دانلود آهنگ لری کاظم قادری مو نازک دلم

متن آهنگ :

مو نازک دلم درک مو مشکله
با هرچی اسازم به جز حوصله
یه وقتایی که تحل و ناراحتم
نبا ازم برنجی که کم صحبتم
همیشه به مو زخمی زی روزگار
منه سینه قلبه کشیدم به دار
پره عشق و احساس بی منتم
غریبم و تینا بی هم صحبتم
پره عشق و احساس بی منتم
غریبم و تینا بی هم صحبتم
اگه پا به پام ره بیای بی دریغ
صبوری کنی و پریشون نبوی
اگر که بمونی قسم میخورم
که ز اعتمادت پشیمون نبوی
که ز اعتمادت پشیمون نبوی
مو نازک دلم درک مو مشکله
و هرچی اسازم به جز حوصله
یه وقتایی که تحل و ناراحتم
نبا ازم برنجی که کم صحبتم
یه وقتایی که تحل و ناراحتم
نبا ازم برنجی که کم صحبتم
مو نازک دلم درک مو مشکله
با هرچی اسازم به جز حوصله
یه وقتایی که تحل و ناراحتم
نبا ازم برنجی که کم صحبتم
همیشه به مو زخمی زی روزگار
منه سینه قلبه کشیدم به دار
پره عشق و احساس بی منتم
غریبم و تینا بی هم صحبتم
پره عشق و احساس بی منتم
غریبم و تینا بی هم صحبتم
اگه پا به پام ره بیای بی دریغ
صبوری کنی و پریشون نبوی
اگر که بمونی قسم میخورم
که ز اعتمادت پشیمون نبوی
که ز اعتمادت پشیمون نبوی
مو نازک دلم درک مو مشکله
و هرچی اسازم به جز حوصله
یه وقتایی که تحل و ناراحتم
نبا ازم برنجی که کم صحبتم
یه وقتایی که تحل و ناراحتم
نبا ازم برنجی که کم صحبتمدانلود آهنگ با کيفيت خوب

اشتراک گذاری مطلب